• در کشور کره الفبای زبان کره ای به هانگول معروف است. اولین هجای این واژه “هان ”به معنای کره یا کره ای و دومین هجای آن “گول” به معنای حروف (کاراکتر) است. در تاریخ کره قیده شده است که در زمان های دور Korea (کره) فقط نام کشور بوده است؛ به عبارت دیگر بین قرن دهم تا چهاردهم. در این برهه زمانی کره اولین بار و به طور گسترده توسط تاجران ایرانی و عرب شناخته شد.

    835,000 تومان 850,000 تومان
    0 نقد(ها)
    بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف